Welkom

Het Jazz-concert van zondag 15 maart is afgelast.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Welkom bij Jazz in Hattem
Seizoen 2019-2020

Een bijzonder seizoen, want dit seizoen is een lustrum!!

De Stichting Jazz in Hattem bestaat 20 jaar en sinds de oprichting op 15 oktober 1999, hebben vele jazzbands in Hattem opgetreden. Eerst in het Bakkerijmuseum en Herberg Molecaten, later op de vaste plek in Brasserie de Konijnenberg van Dutch Golf Hattem.

De Stichting Jazz in Hattem heeft tot doel het bevorderen van de jazz in Hattem en het organiseren van concerten voor jazz liefhebbers.
Ook in het jubileumjaar zullen er weer zeven concerten worden georganiseerd. Voor een overzicht van het seizoen 2019 – 2020, kijk bij Agenda.
Naast het programma vindt u informatie over de samenstelling van het bestuur, het rekeningnummer voor wanneer u begunstiger wilt worden etc.

Begunstigers:
Wilt u begunstiger worden van de Stichting, dan kunt u € 40,- (per persoon) storten op IBAN:

NL38ABNA0536917477 en kunt u zeven concerten bijwonen.

Concertinformatie algemeen:
Alle concerten zijn op zondagmiddag in Brasserie de Konijnenberg van Dutch Golf aan de Konijnenbergerweg 3 in Hattem. Aanvang 16.00 uur.
Begunstigers hebben vrij toegang; maar entreekaarten zijn uiteraard ook per concert bij de ingang verkrijgbaar à € 12,50 p.p. De verkoop van consumpties gaat met muntjes. Deze kunt u eveneens bij de ingang kopen.
Na afloop van ieder concert kunt u nog gezellig napraten en aanschuiven.
Voor € 15,00 p.p, eet u een heerlijke Jazzhap mee.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close